هندوانه ی برای مستور !!

نویسندگی یکی از کار های سخت دنیاست. مخصوصا اگه بخواهیم یک متد جدید یا نوآوری ایجاد کنیم. یکی از نویسنده هایی که واقعا قلم عالی دارد ** مصطفی مستور** نویسنده کتاب** روی ماه خداوند را ببوس ** و ** استخوان های خوک و دست های جزامی** است.فکر نمی کنم کسی قبل از مستور از شیوه روایت موازی استفاده کرده باشد.این شیوه روایت میتواند حتی یک داستان متوسط را ارتقا بخشد.

رمان استخوان های خوک... را چندین بار مطالعه کردم. خیلی کم ( در حد ۵٪) پیش می آید که یک کتاب را چندین بار بخوانم. اما این کتاب به نظرم یک شاهکار ادبی است. رمان ها یک خصوصیت ویژه دارند و آن اینکه توصیف منظره ها و یا خیال پردازی های درونی افراد زیاد استفاده می شوند. در داستان سرایی به شیوه موازی این خصوصیت امکان بروز بسیار کمی دارد. البته در رمان های مستور توصیف وقایع و منظره ها همانند فیلم نامه است.

نوشتن داستان به این طریق شاید در ابتدا آسان به نظر آید ولی وقتی با واقعیت رو برو شویم به مشکلات پی میبرید. ذهن نویسنده باید آنقدر کشش داشته باشد و چنان خلاق باشد که از تکرار بکاهد ،به تصاویر روایت شده جان دهد و به صورت کوتاه بیان شود.

/ 0 نظر / 16 بازدید