دعایی به بهانه سینما

امسال 3 تا فیلم ایرانی دیدم.
3 سبک مختلف. جدایی نادر از سیمین یک فیلم اوانگارد روشنفکرانه. یه حبه قند یک فیلم اوانگارد نوستالوژی و ورود اقایان ممنوع اوانگارد کمدی-اجتماعی
خدایا ار اینکه در کنار لباس شخصی هایی که ناجوانمردانه کمر به تیرباران سینمای ایران نموده اند . اندک نور امیدی برایمان خلق کرده ای. تورا با تمام وجود عبادت میکنم.
مارا در برهوت سیاستمردان میهن پرست تنها نگذار./ 0 نظر / 22 بازدید